På tirsdag d. 7. november behandler Klima- og Miljøudvalget (herefter K og M-udvalget) 1. tillæg til Silkeborg Kommunes Varmeplan 2021 – 2030.

Tillægget omhandler udrulningen af fjernvarme i kommunen frem mod 2030. Desværre lægges der i tillægget op til, at Gjessø ikke bliver omfattet heraf. Begrundelsen – som står i bilagene til sagen på K og M-udvalgets møde – er:

”Der kan være høje omkostninger ved etablering af fjernvarme, f.eks. kan byens udformning, eller det, at byen ligger langt væk fra et eksisterende fjernvarmeområde betyde, at der skal lægges mange meter rør til få ejendomme. Omkostningerne hertil kan kun hentes ved de nye forbrugerne. Hvis fjernvarmen bliver for dyr i forhold til konkurrerende varmeforsyningsmuligheder (f.eks. individuelle varmepumper) er det tvivlsomt om tilstrækkelig mange ejendomme ønsker at koble sig på fjernvarmen. For en lang række byer, har beregningerne vist, at det vil kræve, at rigtig mange ejendomsejere i byen ønsker at koble sig på fjernvarmen (der er brug for høj minimumstilslutning), før fjernvarmen kan konkurrere med individuel opvarmning i byen. I disse byer har varmeforsyningsselskaberne ikke ønsket at gå videre med udrulning af fjernvarme. Selvom det for øjeblikket ikke ser ud til, at der kan komme fjernvarme i nedenstående byer og områder, så kan der senere vise sig mulighed for fjernvarme. Skulle en sådan mulighed opstå vil Silkeborg Kommune arbejde for at få fjernvarme etableret.

Byerne, hvor der for øjeblikket ikke kommer fjernvarme, er: Demstrup, Gjessø, Grønbæk, Hattenæs, Hvam, Hårup, Katrinedal, Kongensbro, Laven, Lemming, Linå, Nisset, Nørskovlund, Pederstrup, Resdal, Serup, Sinding, Sjørslev, Skannerup, Sorring, Tovstrup, Tømmerby, Vinding, Vium, Vrads, Øster Bording, områder i Ans, hvor der ikke er fjernvarme i dag (bortset fra område ved Egernvej og område syd for Egernvej) og øvrige byer og ejendomme på landet.”

Du kan læse mere på Silkeborg Kommunes hjemmeside – https://dagsordener.silkeborg.dk/ – vi har dog tilladt os at klippe i dagsordenen, og vedhæfter dagsordenssagen og bilagene til dette opslag – se her

K & M-udvalget forventes at godkende sagen og videresender den til Erhvervs- og Økonomiudvalget for endelig godkendelse i Silkeborg Byråd i starten af december.

I Gjessø Lokalråd har vi ikke haft mulighed for at drøfte, hvad vi nu gør – men det tager vi op på førstkommende møde. Vi har dog vendt, hvad vores grundlæggende og umiddelbare holdning ville være, hvis der i ”Tillægget til Varmeplanen 2021 – 2030” kom til at stå, at fjernvarmen ikke kommer til Gjessø. – Vi har en klar forventning om, at Silkeborg Kommune vil gøre en aktiv og seriøs indsats med at hjælpe os (byen) videre i form af rådgivning og økonomiske ressourcer til at afdække, hvilke muligheder, vi har. Denne forventning kommunikeres nu videre, og vi håber på svar og oplæg inden jul. Når vi har tilbagemeldingerne fra Silkeborg Kommune og Forsyningen, vil vi afholde et borgermøde i Forsamlingshuset. Det forventes at blive i enten januar eller februar.

Vi vil dog allerede nu komme med en efterlysning og en opfordring – Er der nogle i byen med kompetencen, interessen og idéerne til, hvordan vi kan komme videre? – evt. med større eller mindre fællesløsninger – Så ræk hånd op. I lokalrådet har vi hverken indsigten eller de tidsmæssige ressourcer til at drive en sådan proces. Her bliver vi nødt til at række ud til byen. Skriv til os, så vil vi forsøge at samle op, og præsenterer det på borgermødet først i det nye år.

Er der nogen, der vil i gang nu, så går I bare i gang – vi vil ikke være en begrænsende og bureaukratisk faktor. Men del jeres viden og idéer, så der er andre, som kan få gavn af det eller kan bidrage.

Vi vender tilbage, så snart vi har nyt.

/Gjessø Lokalråd.

Fodnote:

Mht. den løsning – lokalt (flis-fyret) fjernvarmeanlæg i Gjessø – som blev foreslået i Varmeatlasset version 1.0 fra juni måned i år – så er den model skrottet.