Forældre er tilfredse med Gjessø Skole

 Danmarks Statistik har fra marts til juni 2020 lavet en landsdækkende tilfredshedsundersøgelse af skoler og SFO’er i Danmark.

50 forældre fra Gjessø Skole har deltaget, og på en skala fra 0 til 5 har forældrene en samlet tilfredshed med Gjessø Skole på 4,45. Den samlede tilfredshed med skolerne i Silkeborg Kommune er på 4,04. Landsgennemsnittet er på 3,97.

For SFO er den samlede tilfredshed for Gjessø SFO på 4,23 (28 forældre har svaret). Gennemsnittet for kommunen er 4,03 og for landet er det 4,01. Børne- og Ungeudvalget har taget undersøgelsen til efterretning.

(Børne- og Ungeudvalget, 04.01.2021, punkt 7)

Asklev og Gjessø Forsamlingshus får tilskud til renovering

Asklev Forsamlingshus har fået 20.000 kr. i tilskud til at udskifte loftsbeklædning til troldtektplader og udskifte loftsbelysningen.

Gjessø Forsamlingshus har fået 10.063 kr. i tilskud til skifte linoleumsgulvet i den lille sal.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har godkendt tilskuddene fra puljen til vedligeholdelse af forsamlingshuse.

(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 04.01.2021, punkt 6)

Byggegrunde på Planetvej

Der er blevet udbudt 10 byggegrunde til salg i stedet for 11 stk. Lokale kræfter i Gjessø arbejder på at få den 11. grund med igen. 

Nyhed_indlæg_Gjessø