Søen i Gjessø er i en bekymrende udvikling 

Den lille, populær badesø har siden 2017 været i en bekymrende udvikling med store mængder trådalger og periodevise opblomstringer af blågrønalger.

I 2022 var Gjessø uklar hele badesæsonen, og badning måtte frarådes fra 4. august til 16. august.

Årsagen til den bekymrende udvikling vurderes at være en mulig tilførsel af næringsstoffer fra regnvandsudledninger i kombination med urin fra badende og udvaskning af gødning fra omkringliggende haver og andre arealer. Klima- og Miljøudvalget er orienteret.

(Klima- og Miljøudvalget, 03.10.2022, punkt 14)