Nyt fra Silkeborg Kommune

Hvor mange bor der i Gjessø i dag og om 13 år?

I dag bor der 1.212 i Gjessø. Om 13 år bor der 1.485 ifølge en ny befolkningsprognose fra 2022. Det er en stigning på 23%.

Befolkningstallet for Gjessø forventes at stige 1-3% om året frem til 2035 bortset fra 2023 til 2024, hvor der forventes at være et hop på 7%. I 2024 forventes Gjessø at runde 1.300 borgere og i 2029 1.400 borgere.

Et boligprogram for Gjessø viser, at der forventes at komme 8 nye boliger i år, 32 året efter og 10 i 2024. I alt forventes der at komme 107 nye boliger frem til 2035.

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender befolkningsprognosen og bruger den til at lægge budget for 2023.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22.03.2022, punkt 5 og 6)

Prognoser: Elevtallet stiger på Gjessø Skole 

På Gjessø Skole er der i dag 103 elever fordelt på 7 klasser efter tre år med tilbagegang i elevtallet. Elevtallet forventes dog at stige hvert år frem til 2030/31 til 147 elever. De efterfølgende år er elevtallet nogenlunde stabilt omkring de 150 elever.

I dag er der 22 0-2-årige i Gjessø. Det tal forventes at ligge i det niveau frem til 2027, hvorefter det stiger en smule til 26 i 2029. 

Børn i børnehavealderen er der 39 af i Gjessø. Det tal forventes at stige til 50 næste år, til 61 i 2028 og til 66 i 2031.

Det viser elevtalsprognosen og dagtilbudsprognosen for 2022, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22.03.2022, punkt 7)

Nyhed_indlæg_Gjessø