September 2022
DER ÅBNES OP FOR FLERE MULIGE PLACERINGER AF BUTIKKER I GJESSØ
Der skal åbnes op for at etablere butikker udenfor bymidten i omegnsbyer, hvor der i dag ikke er en egentlig bymidte. Det gælder blandt andet for Gjessø. Det godkender Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Der er ved at blive lavet en ny plan for detailhandlen i Silkeborg Kommune, og det er i den plan, at mulighederne for at etablere butik i Gjessø skal udvides.
(Plan- og Vejudvalget, 06.09.2022, punkt 3, Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20.09.2022, punkt 16)
 
ÆNDRINGER I PROGNOSEN FOR NYE BOLIGER I GJESSØ
I 2023 var det forventet, at der kom 32 nye boliger, men nu er forventningen 5, og at noget af udviklingen skubbes til 2024.
Det skyldes primært, at den forventede udvikling i 2023 nu vurderes at gå lidt langsommere, og derfor er skubbet til 2024 og frem. I 2024 forventes der nu 29 nye boliger i stedet for 10.
I år er der indtil videre indflyttet 5 nye boliger, og for hele året forventes der nu 10 imod 8 før.
(Plan- og Vejudvalget, 06.09.2022, punkt 16, Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20.09.2022, punkt 14)
 
https://silkeborg.dk/Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati/Politiske-beslutninger-for-dit-lokalomraade
 
Nyhed_indlæg_Gjessø