Der er kommet følgende fra Silkeborg kommune som vedrører Gjessø:

Grundene på Tippetbakken 7 og 9 igen til salg

 De to grunde på Tippetbakken 7 og 9 er igen til salg. I maj 2014 blev grundene udbudt, men i 2018 blev det trukket tilbage blandt andet på grund af beliggenheden mod Brandevej.

Nu er de igen til salg til at bygge rækkehuse eller dobbelthuse på, og Silkeborg Kommune har fået to henvendelser fra nogen, som gerne vil købe grundene, som er 901 m2 og 955 m2 og er byggemodnet.

Den ene af henvendelser gik også på at købe Tippetbakken 35, som ligger sydvest for de to grunde. Inden den kan sælges, skal der tages stilling til en adgangsvej, som ikke ligger fra Brandevej.

Der arbejdes videre på at udbyde Tippetbakken 7 og 9 samlet med henblik på at opføre dobbelthuse.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21.04.2020, punkt 11)

Prognose: 13 færre elever på Gjessø Skole om seks år

Det viser en elevtalsprognose, som Silkeborg Kommune har fået lavet. På Gjessø Skole er der i dag 128 elever fordelt på 8 klasser. Om seks år er der i følge prognosen 115 elever fordelt på 7 klasser. I skoleåret 2032/33 forventes der at være 142 elever fordelt på 7 klasser. Det er en stigning på 14 elever i forhold til i dag.

For hele Silkeborg Kommune viser prognosen, at der er et fald på 165 elever om seks år. Men fra skoleåret 2025/26 og frem til 2032/33 forventes elevtallet i hele kommunen at stige med 1.125. Økonomi- og Erhvervsudvalget har godkendt prognosen, som bliver brugt til at lave budget for 2021.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 31.03.2020, punkt 3)

Hvor mange bor der i Gjessø i dag og om 13 år?

I dag bor der 1.225 i Gjessø. Om 13 år bor der 1.438 ifølge prognosen. Det er 213 flere end i dag. I alle årene frem til 2033 forventes indbyggertallet at stige i Gjessø.

I hele kommunen bor der 94.041. Om 13 år bor der 106.812 ifølge prognosen. Økonomi- og Erhvervsudvalget har taget befolkningsprognosen til efterretning.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 31.03.2020, punkt 3)

Nyhed_indlæg_Gjessø