Nyt fra Silkeborg Kommune

Råstofplan vedtaget med nye graveområde ved Asklev:

Region Midtjylland har vedtaget en ny råstofplan, som skal sikre forsyningen af sand, grus og ler i minimum 12 år frem. I planen er der udlagt tre nye graveområder i forbindelse med et eksisterende ved Asklev.

Planen har været i høring, og Plan- og Vejudvalget og Klima- og Miljøudvalget sendte et høringssvar på vegne af Silkeborg Kommune, hvor de kraftigt protesterede mod udpegning af nye graverområder på grund af trafikken.

På baggrund af høringsfasen er der blevet ændret i råstofplanen, så Asklev Øst er reduceret med ca. 2 ha for at sikre større afstand til nabobeboelse. De to udvalg er orienteret om den nye råstofplan.

(Plan- og Vejudvalget, 09.08.2021, punkt 27, Klima- og Miljøudvalget, 11.08.2021, punkt 11)

Nyhed_indlæg_Gjessø