Gjessø får mini-vuggestue

Der er pasningsudfordringer i Gjessø for de 0-2-årige, fordi det ikke er muligt at rekruttere dagplejere.

Derfor beslutter Børne- og Ungeudvalget at etablere en minivuggestuegruppe i Gjessøs Børnehave på Brandevej 6. Byrådet godkender, at der sættes penge af til ombygning, tilretning af legepladser og nyt inventar til de nye vuggestuepladser.

En minivuggestue er en lille gruppe på 0-2-årige, som passes i en børnehave, hvor ubrugte børnehavepladser laves om til vuggestuepladser, og som kan fungere som gæstepasning, hvis dagplejere er syge.
(Børne- og Ungeudvalget, 07.06.2021, punkt 5, byrådet, 21.06.2021, punkt 3)

Nyhed_indlæg_Gjessø