Nyt fra Silkeborg Kommune:

Del din mening om kommuneplanen: Hvordan skal Gjessø udvikle sig?

Byrådet har godkendt et forslag til kommuneplanen, som beskriver, hvordan den fysiske udvikling de næste 12 år skal være. Fra 17. august 2020 til 12. oktober 2020 kan du dele din mening om forslaget.

Gjessø Lokalråd holder borgermøde om forslaget 8. september 2020 fra kl. 19.00 til 21.00 i Gjessø forsamlingshus, hvor Silkeborg Kommune deltager, og som Midtjyllands Avis dækker.

Kommuneplanen er et resultat af krav, ønsker og forslag fra mange sider både statslige interesser, byrådets ambitioner, byggeansøgninger og idéer fra borgere. Se forslaget til kommuneplanen her: https://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/11#/

(Plan- og Vejudvalget, 06.08.2020, punkt 6, byrådet, 22.06.2020, punkt 9)

Færre bybusafgange i Gjessø fra sommeren 2021

Midttrafik og Silkeborg Kommune har analyseret den kollektive trafik i Silkeborg Kommune. Det har resulteret i flere ændringer til Trafikplanen i 2021. Plan- og Vejudvalget har blandt andet besluttet, at der skal være en minimumsbetjening afhængig af byernes størrelse, og at busser, der kører med under 2 kunder i gennemsnit på skoledage og ture med under 5 kunder på øvrige dage nedlægges eller bliver lavet om til flexbusture.

Bybusruten til Gjessø er en lang strækning gennem skoven, hvor der ikke er beboelser. Det betyder, at en del ture har ingen eller kun få kunder. Så der ændres i frekvensen for bybuslinje 10, så det bliver 2-timers drift på skolefridage og i weekender i stedet for timedrift.

(Plan- og Vejudvalget, 08.06.2020, punkt 27)       

Nyhed_indlæg_Gjessø