Nyt fra Silkeborg Kommune 

Ingen ændringer i bybuskørslen til Gjessø

Bybus 10 til Gjessø fastholder sit eksisterende niveau med afgange. Det beslutter byrådet.

Der var i et besparelsesforslag lagt op til, at bybuskørslen skulle reduceres til to afgange om morgenen og tre eftermiddagsture på skoledage, så der ikke ville være bybuskørsel på skolefridage, lørdage og søndage.

Det er de høje brændstofpriser og inflationen, der betyder ekstra udgifter til den kollektive trafik, så der skal findes besparelser på 10 mio. kr. for at overholde budgettet i 2023. Byrådet beslutter at sende mere end 15 busbesparelser i høring i januar 2023. 

(Plan- og Vejudvalget, 06.12.2022, punkt 2)

Forslag om at tage cykelstiprojekt på Gjessøvej med i Cykelhandlingsplan

Cykelsti eller fællesti på Gjessøvej fra Søndre Ringgade til helleanlæg. Det projekt foreslår Plan- og Vejudvalget skal med i Cykelhandlingsplanen. Planen indeholder prioriterede projekter til nye cykelstier.

Projektet vil gavne pendlere og udskolingselever fra Gjessø og forventes at koste 2,2 mio. kr. at udføre. Der skal søges dispensation til projektet i forhold til søbeskyttelseslinjen.

Forslaget kommer i seks ugers høring. Der er i budget 2023 ikke afsat midler til nye cykelstier i 2023 og 2024.

(Plan- og Vejudvalgt, 06.12.2022, punkt 11)