Deltagere: Ib, Jan, Steen, Inge, Kasper og Jeppe

 

1. Velkomst 

2. Valg af referent

 

3. Kort gennemgang af arbejdsopgaver for de enkelte lokalrådsposter

 

4. Drøftelse af suppleanternes rolle i lokalrådet

(tidligere har suppleanterne deltager fuldstændigt på lige fod med øvrige medlemmer – dvs. haft poster, opgaveansvar og deltaget i diverse “udvalg”. Der lægges op til, at dette fortsætter.)

 

5. Konstituering af lokalråd

 

6. Aktuelle sags-/emneområder – drøftelse af arbejdsform*

 

Møde med Helle Gade (Borgmester) & Martin Jakobsen (formand for Plan & Vejudvalget), Forvaltningen v/ Lotta Sandsgaard (Teknik og Miljøchef) og byplanansvarlig (mødet er planlagt til maj/juni 2022 – endelig dato meddeles af Silkeborg Kommune)

 

 

 

 

 

 

*Undertegnede foreslår, at der for hvert  “område” udpeges 1-3 personer, der får ansvaret for den overordnede og daglige håndtering af sager. Disse personer holder det øvrige lokalråd orienteret på lokalrådsmøderne. Der vil måske komme flere sags-/emneområder på med tiden.

 

 

7. Kort gennemløb af aktuelle fokusområder – på efterfølgende lokalrådsmøde revideres de endelig i henhold til det nye lokalråds prioriteringer.

Se: https://gjesso.dk/vores-aktuelle-fokus/

 

 

8. Opdatering af hjemmeside

 

 

9. Politiske beslutninger for Gjessø

Se: https://silkeborg.dk/Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati/Politiske-beslutninger-for-dit-lokalomraade (se Gjessø)

 

 

10. Information fra Sundheds- og Nærhedsudvalget (afløser for Nærdemokratiudvalget)

Referat fra udvalgets møde tirsdag d. 15. marts kan ses via dette link: Sundheds- og Nærhedsudvalgets beslutninger

 

11. Deltagelse i første fællesmøde med Udvalg for Sundheds- og Nærhedsudvalget – d. 26/4 kl. 17 – 19 (Medborgerhuset, Silkeborg)

12. Evt.