Tilstede er: Peter, Inge, Steen, Ib, Flemming og Jan

Indvielsen var godt besøgt og Erik havde skrevet en fin notits til avisen. Kommunen har bestilt buske til stykket ud mod Rustrupvej samt flis, som vi skal sørge for at få plantet en gang i november. Vi fik et gavekort på 2000kr fra Christians Anlæg, Ib spørg Christian hvad han vil anbefale vi køber. Jan arbejder videre med ordensreglementet.

Striberne på sydsiden er nu også skrabet skrå i enderne. De store landbrugsmaskiner køre stadigvæk ret stærkt gennem byen.

Der var borgermøde i går 13/10 vedr. den nye udstykning på brandevej. der bliver lavet stisystem som kobles til planetvej og skolestien under brandevej.

Entreprenør har været ude og kigge på gjessø som mulighed for byggeri.

Valgmøde i Gjessø bliver torsdag d 21 oktober kl 19 i forsamlingshuset. Der er lavet aftale med 8 politiker som deltager.

Vi venter til næste valgperiode

Der er sendt nogle smårettelser til Morten.

Jan har kontakt med Pernille Bøcher, som ønsker hastigheden nedsat med vejbump eller digital hastighedsvisning. Vi skal have en snak med beboerne om hvad de præcist har af ønsker og så skal vi høre Funder lokalråd om de er i gang med noget og om de ønsker at være med på en henvendelse til kommunen.

Projektet kan evt tænkes sammen med cykelhandningsplanen

Der er høring omkring brandevej, vi forventer ikke at der bliver nogen indsigelser mod planen.

Ikke noget nyt

Vi ser gerne cykelkantbanerne fortsat på Brandevej fra Rustrupvej og til Sdr. Gjessøvej.

Cykelløsning på Gjessøvej fra Silkeborg byskiltet til krydset ved Sdr. Ringvej.

Cykelløsning mellem Gjessø og Funder

Cykelløsning/fartdæmpning gennem Asklev og Sepstrup

Sikker trafik

Udviklingsstategi

Lokalplanhøring vedr Brandevej 5

Der skal findes nye medlemmer til lokalrådet. 

Tirsdag d. 7 dec hos Flemming 

OK