Tilstede: Jan, Ib, Peter, Steen, Inge og Flemming

 

  1. 2-1 vej

Silkeborg kommune har besluttet at striberne på Rustrupvej vil blive rundet af i enderne så støjniveauet sænkes ved kørsel på striberne.

Vi har desuden ønsket skiltning om kørsel på 2-1vej.

 

  1. Byforskønnelse

Pladsen er næsten færdiggjort, der mangler endnu en kant til petanque banen.

Ib er ved at undersøge muligheden for affaldsløsning for pladsen.

Kommunen undersøger om der kan blive penge til lidt beplantning.

Der undersøges om mulighed for en kampesten på pladsen, med pladsens navn Tingstedet.

Der skal sættes en informationstavle op (Ib), med historie om Gjessø (Ib) og ordensregler(Jan) 

Der skal afholdes en åbningsfest i samarbejde med grundejerforeningen, søndag d 19 september kl 10:00, Steen informere herom

 

  1. Henvendelse til Gjessø skole

Skolen tager fat i os hvis de ønsker vores hjælp til noget.

 

  1. Gennemgang af hjemmeside

Tekst om lokalrådet er rettet på hjemmesiden under mødet.

Under punktet Silkeborg Kommune laves links til politiskebeslutninger, aktuelle høringer og kommuneplan, sørger Steen for.

 

  1. Evt.

 

  1. Næste møde

Torsdag d. 14 Oktober hos Steen

 

  1. Godkendelse af referat

Godkendt