Deltagere: Ib, Jan, Flemming, Steen og Inge

 

 1. Er jeres kommune med i Ren Natur?

Sanne og Åse fra Gjessøparkens Andelsboligforening besøgte os og vi snakkede om muligheden for at starte en forening til indsamling af affald. Vi undersøger muligheden for etablering af en affaldsordning evt placeret i bymidten. Flemming høre sig om de andre lokalråds interesse for Ren Natur.

 1. Projekt Gjessø bymidte

Projektet kan gå i gang når som helst.

 1. 2-1 vej igennem Gjessø

Arbejdet er påbegyndt med en lang række misforståelser mellem projektlederen og entreprenøren, Steen har været i diaglog med Pablo omkring, fejlplacering af skilte ved Brandevej, fejl optegning af chikaner og så er stregerne påført med thermoplast selvom vi mange gange har sagt at de skal være malet på. Kommunen ønskede at se tiden an med hensyn til støjen fra rumlestriberne, men da vi allerede nu har modtaget henvendelser omkring støjniveauet skal det ændres nu mens arbejdet endnu ikke er færdiggjort. Skiltene er nu flyttet. Vi har skrevet til kommunen for ændring af fartmåleren skal ændres fra 50 til 40km/t

 1. Silkeborg Cykelfestival i uge 35-36

Det er ikke en opgave for os, Steen ligger den på facebook og hører om der er nogen i byen som vil gribe den.

 1. Udstykning af byggegrunde og byudvikling

På Planetvej er der pt solgt 6 grunde, hvoraf den ene er påbegyndt opføring af hus. Intet nyt om brandevej-projektet

 1. Liga syd – kommunalvalg 2021

De andre lokalråd er sprunget fra, så det bliver ikke til noget. Vi vil afholde et valgmøde i forsamlingshuset som vi plejer. Flemming finder en dato sammen med Kasper.

 1. Udviklingsstrategi for Gjessø sammen med Silkeborg kommune

Når der er solgt lidt flere grunde på planetvej vil vi kontakte kommunen omkring af lave en strategi for Gjessø

 1. Indhold på ny hjemmeside

Vi vil afholde et hjemmesidemøde hvor vi gennemgår vores side og får lagt billeder på af bestyrelsen.

 1. Vores aktuelle fokus

En del af punkt 8

 1. Politiske beslutninger for Gjessø

Intet nyt fra kommunen

 1. Evt.

Grundejerforeningen. Der er samlet 20.000kr ind i byen til en ny tømmerflåde i søen, dette viste sig ikke at være nok, hvorefter der er søgt om 14000kr ekstra ved GUF hvilket de har godkendt. Der er desuden doneret 1500kr til foreningen fra en af byens beboer efter hans død. Ved generalforsamlingen var der 5 deltagere udover bestyrelsen, Carina overtog Charlottes plads i bestyrelsen. og Charlotte og Jan blev stemt ind som suppleanter. Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig. Kristian som formand, Magnus som næstformand, Carina som kasserer, Per som sekretær, og Signe som menigtmedlem.

Der er sat nyt hegn op mellem skovbakken og skoven, der er blevet klippet hul i det nye hegn. Vi gør ikke mere ved det.

Mobilmast, vi er infomeret om at masten skal forhøjes med 5m, vi har ingen bemærkninger hertil

 1. Dato for næste møde

31/8 kl 19 hos Ib

 1. Godkendelse af referat

Godkendt