(HØRINGSFRIST 6. NOVEMBER)

Silkeborg Kommune iværksatte for noget tid siden arbejdet med en strategisk energiplan – en plan, der skal være retningsgivende for, hvorledes vi i Silkeborg Kommune skal arbejde med at bidrage til at nå den nationale målsætning om at reducere CO2-udledningen med 70 % inden 2030.

Den strategiske energiplan er nu klar, og er netop sendt i høring frem til d. 6. november.

https://silkeborg.dk/Kommunen/Hoeringer-og-afgoerelser/Aktuelle-hoeringer/Strategisk-energiplan-for-Silkeborg-Kommune

Man kan fristes til at sige, at den strategisk energiplan er blevet overhalet indenom af den aktuelle energikrise. Alligevel er det interessant og relevant læsning, fordi bl.a. arbejdet med Silkeborg Kommunes tidligere omtalte Varmeatlas 2.0 er i fuld overensstemmelse med det udarbejdede planudkast.

Svaret på, om der kommer fjernvarme til Gjessø giver den strategiske energiplan desværre ikke. Vi vil i et efterfølgende opslag give en kort status på den proces.

/Gjessø Lokalråd