Nyt fra Silkeborg kommune

Nyhed_indlæg_Gjessø

Prognose: Flere elever på Gjessø Skole de kommende år På Gjessø Skole er der 104 elever fordelt på 6 klasser. Det forventes at stige til 122 elever i 2026/27 og […]

Dagsorden til lokalrådsmøde 22.06.2021

Er jeres kommune med i Ren Natur ? Projekt Gjessø bymidte 2-1 vej igennem Gjessø Udstykning af byggegrunde og byudvikling Liga syd – kommunalvalg 2021 Udviklingsstrategi for Gjessø sammen med […]

Nyt fra Silkeborg Kommune

Nyhed_indlæg_Gjessø

Arbejdet med en lokalplan for boliger ved Brandevej sat i gang Byggeselskabet af 27. maj 2008 A/S ønsker at bygge 30 rækkehuse og otte parcelhuse eller dobbelthuse på kompaktgrunde med […]

Nyt fra Silkeborg kommune

Nyhed_indlæg_Gjessø

Forældre er tilfredse med Gjessø Skole  Danmarks Statistik har fra marts til juni 2020 lavet en landsdækkende tilfredshedsundersøgelse af skoler og SFO’er i Danmark. 50 forældre fra Gjessø Skole har […]

Nyt fra Silkeborg kommune

Nyhed_indlæg_Gjessø

Kommuneplanen for de næste 12 år er vedtaget Fra 17. august til 12. oktober har kommuneplanen for de næste 12 år været i høring. Her kom der 896 høringssvar. Teknik- […]

Nyt fra Silkeborg kommune

Nyhed_indlæg_Gjessø

Gjessø Sø havde rent badevand i 2020  Gjessø Sø har fået den bedste karakter i forhold til den hygiejniske kvalitet i forbindelse med kontrol af badevandet i 2020. Vandet er […]

Dagsorden til lokalrådsmøde 04.05.2021

Er jeres kommune med i Ren Natur ? Projekt Gjessø bymidte. Hvilke høringsvar er indsendt på kommuneplan 2020 – 2032 2-1 vej igennem Gjessø Mulighed for luftning af hund Udstykning […]

Dagsorden til lokalrådsmøde 23.09.2020

Projekt Gjessø bymidte – evaluering på borgermøde i forsamlingshuset Udarbejde høringsvar på kommuneplan 2020 – 2032 2-1 vej igennem Gjessø Høring bus planer 2021 Mulighed for luftning af hund Udstykning […]