Politiske beslutninger for Gjessø – februar 2022

Nyhed_indlæg_Gjessø

Nyt fra Silkeborg Kommune Særlig forsøgsordning for Gjessø Skole gøres permanent Gjessø Skole, SFO, klub og børnehave har under navnet Gjessøs Børn siden 2011 haft en fælles ledelse og bestyrelse, […]

Generalforsamlinger

Nyhed_indlæg_Gjessø

Der afholdes følgende generalforsamlinger i den kommende tid: Gjessø forsamlingshus: Torsdag den 24.  Februar. Gjessø grundejerforening: Onsdag den 23. Marts klokken 19.00 i Gjessø forsamlingshus. Gjessø lokalråd: Onsdag den 23. […]

Dagsorden til lokalrådsmøde 08.02.2022

Projekt Gjessø bymidte Udstykning af byggegrunde og byudvikling Udviklingsstrategi for Gjessø Indhold på hjemmeside Hastighed på Løgagervej, Asklev og Sepstrup Vores aktuelle fokus Politiske beslutninger for Gjessø Finde nye medlemmer […]

Dagsorden til lokalrådsmøde 7.12.2021

Projekt Gjessø bymidte + kontrakt om brug 2-1 vej igennem Gjessø Udstykning af byggegrunde og byudvikling Kommunalvalg 2021 Udviklingsstrategi for Gjessø Indhold på hjemmeside Hastighed på Løgagervej, Asklev og Sepstrup […]

Nyt fra Silkeborg kommune

Nyhed_indlæg_Gjessø

Forslag om nyt boligområde i Gjessø kommer i høring Et forslag til en lokalplan for området ved Sdr. Gjessøvej, Brandevej og Planetvej kommer nu i fire ugers høring. Det beslutter […]

Politiske beslutninger vedr. Gjessø for August

Nyhed_indlæg_Gjessø

Nyt fra Silkeborg Kommune Råstofplan vedtaget med nye graveområde ved Asklev: Region Midtjylland har vedtaget en ny råstofplan, som skal sikre forsyningen af sand, grus og ler i minimum 12 […]

Dagsorden til lokalrådsmøde 14.10.2021

Projekt Gjessø bymidte 2-1 vej igennem Gjessø Udstykning af byggegrunde og byudvikling Kommunalvalg 2021 Udviklingsstrategi for Gjessø Indhold på hjemmeside Hastighed på Løgagervej Høringer. Ansøgninger om byggetilladelser Input til ny […]