Seneste afsluttede Begivenheder

Ekstraordinær Generalforsamling i Gjessø Grundejerforening onsdag den 10.05.2023 kl. 19:00 i Gjessø Forsamlingshus

Herved indkaldes til Ekstraordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes §6 Onsdag den 10.05.2023 kl. 19:00 i Gjessø Forsamlingshus Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer 3 stk. 2 personer har meldt sig. 4. Valg af 2 suppleanter 5. Såfremt punkt 3 og 4 ikke lykkes, foreslår bestyrelsen […]

Indkaldelse til Generalforsamling i Gjessø Grundejerforening den 29. marts 2023

Herved indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes §6 Onsdag den 29.03.2023 kl. 19:00 i Gjessø Forsamlingshus Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Der reviderede regnskab. 4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 år. på valg er: Kristian Mortensen, modtager ikke genvalg. Carina Uhrskov Iversen, modtager ikke genvalg. Magnus […]

Generalforsamling i Gjessø Lokalråd d. 29. marts i Gjessø Forsamlingshus

Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling i Gjessø Lokalråd Onsdag d. 29. marts 2023 kl. 19 i Gjessø Forsamlingshus Generalforsamlingen afholdes traditionen tro sammen med Gjessø Grundejerforening. Vi indleder med Gjessø Grundejerforenings generalforsamling, og afholder lokalrådets generalforsamling i umiddelbar forlængelse heraf. Dagsorden ifølge vedtægterne Velkomst ved siddende lokalrådsformand eller andet medlem. Valg af ordstyrer. […]