Fremtidens varmeforsyning i Gjessø?

Hej alle i Gjessø, Inden udgangen af juni – er vi blevet lovet, at det såkaldte varmeatlas for Silkeborg Kommune vil blive offentliggjort. Hvad der i første omgang bliver foreslået […]

Silkeborg Gadekunst Festival

Gjessø Lokalråd har fået nedenstående henvendelse fra Silkeborg Kommune og bedt os viderebringe informationen. ”Kære Gjessø Lokalråd, I år afholdes Silkeborg Gadekunst Festival for 4. gang! Festivalen markeres i uge […]

Er du nyt medlem af Gjessø Lokalråd?

Sidste års generalforsamling for Gjessø Lokalråd blev på grund af Corona aflyst og udskudt til marts 2022, men nu er det snart ved at være tid til vores første generalforsamling […]

ORIENTERING VEDR. RUSTRUPVEJ

Nyhed_indlæg_Gjessø

I relation til færdiggørelsen af projektet med trafik- og hastighedsdæmpende foranstaltninger på Rustrupvej gennem Gjessø, har Gjessø Lokalråd d. 12/8 sendt følgende indstilling til Silkeborg Kommune: “Gjessø Lokalråd har – […]