Ny bestyrelse i Gjessø Grundejerforening

Nyhed_indlæg_Gjessø

Ny bestyrelse i Gjessø Grundejerforening: Formand: Per Holten Møller, Birkebakken 10, per.holten.moller@gmail.com 86848498 IT ansvarlig: Peter Jonstrup Merrild, Egebakken 2, peterjonstrup@gmail.com Kasserer: Brian Rasmussen Gjessøparken 2, brasmussen765@gmail.com Sekretær: Per Knorborg, […]

<strong>Nyt fra Silkeborg Kommune</strong>

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Gjessø Der bor i dag 1.255 borgere i Gjessø. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at stige hvert år frem […]

<strong>Nyt fra Silkeborg Kommune</strong>

Silkeborg Kalder skal få flere til at flytte til Gjessø Silkeborg Kalder er Silkeborg Kommunes bosætningskampagne. For at sikre en bedre balance mellem Silkeborg by og oplandsbyerne har kampagnen skiftet […]