Lav dit eget brænde gratis

Kom til arbejdsdag i Grundejerforeningens fredsskove Søndag den 26. februar 2023 kl. 9 ved Min Købmand                                                                                                                       Vi har planlagt en arbejdsdag med deltagerbelønning og har derfor brug for frivillige til at hjælpe os med at rydde op i vores skove. Vi fælder en række, i forvejen, udpeget træer, som vi i fællesskab får skåret […]

Borgermøde AFLYST – Fremtidens varmeforsyning i Gjessø

GRUNDET ET FORVENTET LAVT DELTAGERANTAL TIL BORGERMØDET, HAR GJESSØ LOKALRÅD - BLA. AF RESPEKT FOR INDLÆGSHOLDERNES TID - VALGT AT AFLYSE ARRANGEMENTET. EMNET TAGES OP PÅ LOKALRÅDETS GENERALFORSAMLING D. 29. MARTS. Gjessø Lokalråd afholder borgermøde om fremtidens varmeforsyning i Gjessø AFLYST onsdag d. 8. marts kl. 19 i Gjessø Forsamlingshus. Det er desværre afgjort, og […]

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I GJESSØ LOKALRÅD – VEDTÆGTSÆNDRING

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Gjessø Lokalråd 29. marts 2023 kl. 18:45 i Gjessø Forsamlingshus   Dagsorden Valg af ordstyrer Fremlæggelse og behandling af vedtægtsændring – Vedtægter for Gjessø Lokalråd - §5   Gjessø Lokalråd indstiller til, at §5 i ”Vedtægter for Gjessø Lokalråd”   §5 Stemmeafgivningen skal som udgangspunkt være skriftlig og kræver […]

Indkaldelse til Generalforsamling i Gjessø Grundejerforening den 29. marts 2023

Herved indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes §6 Onsdag den 29.03.2023 kl. 19:00 i Gjessø Forsamlingshus Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Der reviderede regnskab. 4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 år. på valg er: Kristian Mortensen, modtager ikke genvalg. Carina Uhrskov Iversen, modtager ikke genvalg. Magnus […]

Generalforsamling i Gjessø Lokalråd d. 29. marts i Gjessø Forsamlingshus

Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling i Gjessø Lokalråd Onsdag d. 29. marts 2023 kl. 19 i Gjessø Forsamlingshus Generalforsamlingen afholdes traditionen tro sammen med Gjessø Grundejerforening. Vi indleder med Gjessø Grundejerforenings generalforsamling, og afholder lokalrådets generalforsamling i umiddelbar forlængelse heraf. Dagsorden ifølge vedtægterne Velkomst ved siddende lokalrådsformand eller andet medlem. Valg af ordstyrer. […]

Ekstraordinær Generalforsamling i Gjessø Grundejerforening onsdag den 10.05.2023 kl. 19:00 i Gjessø Forsamlingshus

Herved indkaldes til Ekstraordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes §6 Onsdag den 10.05.2023 kl. 19:00 i Gjessø Forsamlingshus Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer 3 stk. 2 personer har meldt sig. 4. Valg af 2 suppleanter 5. Såfremt punkt 3 og 4 ikke lykkes, foreslår bestyrelsen […]

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I GJESSØ LOKALRÅD

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Gjessø Lokalråd i henhold til vedtægterne § 7 Onsdag den 10. maj 2023, kl. 19:00 i Gjessø Forsamlingshus Dagsorden Valg af ordstyrer Valg til Lokalråd – ingen har meldt sig. To bestyrelsesmedlemmer To suppleanter Læs vedtægter og mere om Gjessø Lokalråd /Gjessø Lokalråd, 19.04.23