<strong>Nyt fra Silkeborg Kommune</strong>

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Gjessø Der bor i dag 1.255 borgere i Gjessø. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at stige hvert år frem […]

<strong>Nyt fra Silkeborg Kommune</strong>

Silkeborg Kalder skal få flere til at flytte til Gjessø Silkeborg Kalder er Silkeborg Kommunes bosætningskampagne. For at sikre en bedre balance mellem Silkeborg by og oplandsbyerne har kampagnen skiftet […]

Henvendelse fra Klimahandlingsudvalget

Gjessø Lokalråd har fået nedenstående henvendelse fra det relativ nye 17.4 udvalg “Klimahandlingsudvalget”. Gjessø Lokalråd deltager ikke i det arrangerede møde, men er der borgere i Gjessø, som finder det […]