Nyt fra Silkeborg kommune

Nyhed_indlæg_Gjessø

Forslag om nyt boligområde i Gjessø kommer i høring Et forslag til en lokalplan for området ved Sdr. Gjessøvej, Brandevej og Planetvej kommer nu i fire ugers høring. Det beslutter […]

Politiske beslutninger vedr. Gjessø for August

Nyhed_indlæg_Gjessø

Nyt fra Silkeborg Kommune Råstofplan vedtaget med nye graveområde ved Asklev: Region Midtjylland har vedtaget en ny råstofplan, som skal sikre forsyningen af sand, grus og ler i minimum 12 […]

Dagsorden til lokalrådsmøde 31.08.2021

Nyhed_indlæg_Gjessø

2-1 vej gennem Gjessø – udmelding af beslutning mht. færdiggørelsen Byforskønnelse – hvad gør vi mht. ”åbning”? Henvendelse til Gjessø Skole Gennemgang af hjemmeside og skriv om Lokalrådet Evt. Dato […]

Politiske beslutninger vedr. Gjessø for Juni

Nyhed_indlæg_Gjessø

Gjessø får mini-vuggestue Der er pasningsudfordringer i Gjessø for de 0-2-årige, fordi det ikke er muligt at rekruttere dagplejere. Derfor beslutter Børne- og Ungeudvalget at etablere en minivuggestuegruppe i Gjessøs […]

Nyt fra Silkeborg kommune

Nyhed_indlæg_Gjessø

Prognose: Flere elever på Gjessø Skole de kommende år På Gjessø Skole er der 104 elever fordelt på 6 klasser. Det forventes at stige til 122 elever i 2026/27 og […]

Nyt fra Silkeborg Kommune

Nyhed_indlæg_Gjessø

Arbejdet med en lokalplan for boliger ved Brandevej sat i gang Byggeselskabet af 27. maj 2008 A/S ønsker at bygge 30 rækkehuse og otte parcelhuse eller dobbelthuse på kompaktgrunde med […]

Nyt fra Silkeborg kommune

Nyhed_indlæg_Gjessø

Forældre er tilfredse med Gjessø Skole  Danmarks Statistik har fra marts til juni 2020 lavet en landsdækkende tilfredshedsundersøgelse af skoler og SFO’er i Danmark. 50 forældre fra Gjessø Skole har […]

Nyt fra Silkeborg kommune

Nyhed_indlæg_Gjessø

Kommuneplanen for de næste 12 år er vedtaget Fra 17. august til 12. oktober har kommuneplanen for de næste 12 år været i høring. Her kom der 896 høringssvar. Teknik- […]