Henvendelse fra Klimahandlingsudvalget

Gjessø Lokalråd har fået nedenstående henvendelse fra det relativ nye 17.4 udvalg “Klimahandlingsudvalget”. Gjessø Lokalråd deltager ikke i det arrangerede møde, men er der borgere i Gjessø, som finder det […]

POLITISKE BESLUTNINGER

Nyt fra Silkeborg Kommune  Ingen ændringer i bybuskørslen til Gjessø Bybus 10 til Gjessø fastholder sit eksisterende niveau med afgange. Det beslutter byrådet. Der var i et besparelsesforslag lagt op […]

INGEN FJERNVARME TIL GJESSØ

På tirsdag d. 7. november behandler Klima- og Miljøudvalget (herefter K og M-udvalget) 1. tillæg til Silkeborg Kommunes Varmeplan 2021 – 2030. Tillægget omhandler udrulningen af fjernvarme i kommunen frem […]

LANDSBYPRISEN 2023 – skal den tilfalde Gjessø?

”Region Midtjylland uddeler igen en landsbypris på 150.000 kr. til en landsby, der formår at skabe udvikling, jfr. en række kriterier. Landsbyprisen tildeles en landsby eller et samarbejde mellem landsbyer […]

Indstilling af kandidater til kulturpriser

Det er nu muligt at indstille kandidater til Silkeborg Kommunes Kulturpriser. Prisen bliver uddelt til en person, forening, institution etc. Der yder en særlig indsats for Silkeborg Kommunes kulturliv. Man […]