POLITISKE BESLUTNINGER

Nyt fra Silkeborg Kommune  Ingen ændringer i bybuskørslen til Gjessø Bybus 10 til Gjessø fastholder sit eksisterende niveau med afgange. Det beslutter byrådet. Der var i et besparelsesforslag lagt op […]

INGEN FJERNVARME TIL GJESSØ

På tirsdag d. 7. november behandler Klima- og Miljøudvalget (herefter K og M-udvalget) 1. tillæg til Silkeborg Kommunes Varmeplan 2021 – 2030. Tillægget omhandler udrulningen af fjernvarme i kommunen frem […]

LANDSBYPRISEN 2023 – skal den tilfalde Gjessø?

”Region Midtjylland uddeler igen en landsbypris på 150.000 kr. til en landsby, der formår at skabe udvikling, jfr. en række kriterier. Landsbyprisen tildeles en landsby eller et samarbejde mellem landsbyer […]

Indstilling af kandidater til kulturpriser

Det er nu muligt at indstille kandidater til Silkeborg Kommunes Kulturpriser. Prisen bliver uddelt til en person, forening, institution etc. Der yder en særlig indsats for Silkeborg Kommunes kulturliv. Man […]

FJERNVARME TIL GJESSØ? – KORT OPDATERING

Se tidligere opslag på Gjessøs hjemmeside: https://gjesso.dk/borgermoede-om-fremtidens-varmeforsyning-i-gjessoe-udskydes/ Kommer der fjernvarme til Gjessø eller ej? – ja, det svar kan vi desværre ikke give endnu. Vi skrev for en måned siden, […]

SILKEBORG KOMMUNE – STRATEGISK ENERGIPLAN I HØRING

(HØRINGSFRIST 6. NOVEMBER) Silkeborg Kommune iværksatte for noget tid siden arbejdet med en strategisk energiplan – en plan, der skal være retningsgivende for, hvorledes vi i Silkeborg Kommune skal arbejde […]

SUNDHEDSPRISEN 2022 OG HANDICAPPRISEN 2022

Vi har fra Silkeborg Kommune modtaget følgende: Kære Lokalråd, Det er nu blevet tid til at indstille kandidater til både Sundhedsprisen 2022 og Handicapprisen 2022. Det er to selvstændige priser. […]