Referat af lokalrådsmøde 25.08.2022

Deltagere: Casper, Steen, Jan, Kasper og Jeppe Referat af møde med Borgmester & Plan- og vejudvalgsformand Mødet gik godt, vi fik fortalt hvad vi ønsker for byen. Der blev diskuteret […]

Referat af lokalrådsmøde d. 24. Maj 2022

Tilstede: Steen, Ib, Casper, Jeppe, Kasper og Jan Gennemgang og evt. revision af aktuelle fokusområder. – Fokusområder ok. Vi kan revidere denne til hver en tid. Aktuelle sags-/emneområder – drøftelse […]

Referat af lokalrådsmøde 12/4-2022

  Deltagere: Ib, Jan, Steen, Inge, Kasper og Jeppe   1. Velkomst  Steen bød velkommen 2. Valg af referent Jan valgt   3. Kort gennemgang af arbejdsopgaver for de enkelte […]

Referat af generalforsamling for lokalrådet 23/3- 2022

Referat af generalforsamling for lokalrådet 23/3- 2022 1. Velkomst ved siddende lokalrådsformand eller andet medlem. Flemming bød velkommen 2. Valg af ordstyrer. Kristian Mortensen valgt. 3. Valg af to stemmetællere. Magnus […]

Referat af lokalrådsmøde 08.02.2022

Deltagere: Ib, Steen, Flemming, Inge, Jan og Peter Projekt Gjessø bymidte Forslag til gjessø’s historie i skabet gennemgået. Ib sørger for de små rettelser. og derefter sørger Jan for printet […]

Referat af lokalrådsmøde 7.12.2021

Tilstede: Ib, Flemming, Steen og Jan Projekt Gjessø bymidte + kontrakt om brug Benyttelsesaftale er underskrevet og afleveret til kommunen, vi har ikke fået planter endnu. Teksten til stander er […]

Referat af lokalrådsmøde 14.10.2021

Tilstede er: Peter, Inge, Steen, Ib, Flemming og Jan Projekt Gjessø bymidte Indvielsen var godt besøgt og Erik havde skrevet en fin notits til avisen. Kommunen har bestilt buske til […]

Referat af lokalrådsmøde 31/8-21

Tilstede: Jan, Ib, Peter, Steen, Inge og Flemming   2-1 vej Silkeborg kommune har besluttet at striberne på Rustrupvej vil blive rundet af i enderne så støjniveauet sænkes ved kørsel […]

Referat fra lokalrådsmøde 22.06.2021

Deltagere: Ib, Jan, Flemming, Steen og Inge   Er jeres kommune med i Ren Natur? Sanne og Åse fra Gjessøparkens Andelsboligforening besøgte os og vi snakkede om muligheden for at […]

Referat af lokalrådsmøde 23.09.2020

Tilstede er: Jan, Flemming, Steen, Inge og Ib Projekt Gjessø bymidte – evaluering på borgermøde i forsamlingshuset. Mødet gik godt og der var mange positive tilbagemeldinger, de arbejder videre i […]