Dagsorden for Lokalrådsmøde d. 25. august 2022

Dagsorden Referat af møde med Borgmester & Plan- og vejudvalgsformand Varmeatlas for Silkeborg Kommune – hvad gør vi? Aktuelle fokusområder (fast punkt) Byudvikling (behandles under pkt. 1) Trafik og veje […]

Røg- og tobaksfrie legepladser

Gjessø har fået følgende meddelelse fra Silkeborg Kommune. Kære lokalråd i Silkeborg Kommune (til jer der har en kommunal legeplads i lokalområdet) Til orientering har Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i […]

Fremtidens varmeforsyning i Gjessø?

Hej alle i Gjessø, Inden udgangen af juni – er vi blevet lovet, at det såkaldte varmeatlas for Silkeborg Kommune vil blive offentliggjort. Hvad der i første omgang bliver foreslået […]

Regatta-kontoret kalder!

Gjessø Lokalråd har fået nedenstående henvendelse fra Regattakontoret, og lokalrådet vil opfordre foreningerne i Gjessø til at være med, så Regattaen kan blive endnu en festlig begivenhed i Silkeborg. Festivalerne […]

Spil petanque på Tingstedet

Så kan der spilles Petanque på Tingstedet – Gjessø Lokalråd har købt kugler og rive, og en venlig borger har sat spilleregler op bag på informationstavlen. En hyggelig aktivitet på […]