Dagsorden for lokalrådsmøde d. 24. Maj 2022

Dagsorden lokalrådsmøde d. 24/5 – 2022 kl. 19 Gennemgang og evt. revision af aktuelle fokusområder. Aktuelle sags-/emneområder – drøftelse af arbejdsform Beredskab – Sirene i Gjessø Silkeborg Kommunes Spildevandsplan i […]

ÅRETS LOKALRÅDSOMRÅDE 2022

Så er det tid til at få uddelt en pris til årets lokalområde. Prisen er igen på 40.000 kr. og anerkender en landsby, bydel eller by, som det foregående år […]

Fællesskabsstafetten 2022

FrivilligCenter Silkeborg vil i september arrangere det de kalder ”Fællesskabsstafetten 2022” – målet er at styrke fællesskabet og relationerne i og i mellem lokalområderne i Silkeborg Kommune. Gjessø er på […]

Konstitueringsmøde for Gjessø Lokalråd 2022

Dagsorden for møde 12. april 2022 Velkomst Valg af referent Kort gennemgang af arbejdsopgaver for de enkelte lokalrådsposter Drøftelse af suppleanternes rolle i lokalrådet Konstituering af lokalråd Formand Næstformand Sekretær […]

Silkeborg Gadekunst Festival

Gjessø Lokalråd har fået nedenstående henvendelse fra Silkeborg Kommune og bedt os viderebringe informationen. ”Kære Gjessø Lokalråd, I år afholdes Silkeborg Gadekunst Festival for 4. gang! Festivalen markeres i uge […]

Er du nyt medlem af Gjessø Lokalråd?

Sidste års generalforsamling for Gjessø Lokalråd blev på grund af Corona aflyst og udskudt til marts 2022, men nu er det snart ved at være tid til vores første generalforsamling […]

ORIENTERING VEDR. RUSTRUPVEJ

Nyhed_indlæg_Gjessø

I relation til færdiggørelsen af projektet med trafik- og hastighedsdæmpende foranstaltninger på Rustrupvej gennem Gjessø, har Gjessø Lokalråd d. 12/8 sendt følgende indstilling til Silkeborg Kommune: “Gjessø Lokalråd har – […]

Kommuneplan 2020 – 2032

Så er Kommuneplanen 2020 – 2032 blevet endelig godkendt af Silkeborg Byråd. Læs den her  Desværre er der intet planmæssigt nyt for Gjessø trods en sej kamp for det i lokalrådet. […]