Dagsorden – Møde 27. okotober kl. 19.00 – Gjessø Klubhus

Dagsorden: Gjessø Lokalråd – re-konstituering af bestyrelsen Aktuelle fokusområder By- og boligudvikling Varme- og energiplan Trafik og veje/Trafiksikkerhed Byforskønnelse og byrum Andre foreninger i Gjessø Liga Syd Information fra Sundheds- […]

Dagsorden for Lokalrådsmøde d. 25. august 2022

Dagsorden Referat af møde med Borgmester & Plan- og vejudvalgsformand Varmeatlas for Silkeborg Kommune – hvad gør vi? Aktuelle fokusområder (fast punkt) Byudvikling (behandles under pkt. 1) Trafik og veje […]

Dagsorden for lokalrådsmøde d. 24. Maj 2022

Dagsorden lokalrådsmøde d. 24/5 – 2022 kl. 19 Gennemgang og evt. revision af aktuelle fokusområder. Aktuelle sags-/emneområder – drøftelse af arbejdsform Beredskab – Sirene i Gjessø Silkeborg Kommunes Spildevandsplan i […]

Konstitueringsmøde for Gjessø Lokalråd 2022

Dagsorden for møde 12. april 2022 Velkomst Valg af referent Kort gennemgang af arbejdsopgaver for de enkelte lokalrådsposter Drøftelse af suppleanternes rolle i lokalrådet Konstituering af lokalråd Formand Næstformand Sekretær […]

Dagsorden til lokalrådsmøde 08.02.2022

Projekt Gjessø bymidte Udstykning af byggegrunde og byudvikling Udviklingsstrategi for Gjessø Indhold på hjemmeside Hastighed på Løgagervej, Asklev og Sepstrup Vores aktuelle fokus Politiske beslutninger for Gjessø Finde nye medlemmer […]