NEDLÆGGELSE AF BYBUS TIL GJESSØ

Godt folk i Gjessø I denne uge blev det kendt, at Plan & Vejudvalget i Silkeborg Kommune lægger op til at nedlægge bybussen til Gjessø og erstatte den af en […]

INGEN FJERNVARME TIL GJESSØ

På tirsdag d. 7. november behandler Klima- og Miljøudvalget (herefter K og M-udvalget) 1. tillæg til Silkeborg Kommunes Varmeplan 2021 – 2030. Tillægget omhandler udrulningen af fjernvarme i kommunen frem […]

LANDSBYPRISEN 2023 – skal den tilfalde Gjessø?

”Region Midtjylland uddeler igen en landsbypris på 150.000 kr. til en landsby, der formår at skabe udvikling, jfr. en række kriterier. Landsbyprisen tildeles en landsby eller et samarbejde mellem landsbyer […]

Nyt fra Silkeborg Kommune – Politiske beslutninger

Søen i Gjessø er i en bekymrende udvikling  Den lille, populær badesø har siden 2017 været i en bekymrende udvikling med store mængder trådalger og periodevise opblomstringer af blågrønalger. I […]

Referat af lokalrådsmøde – 27. oktober 2022

Dagsorden: 1) Gjessø Lokalråd – re-konstituering af bestyrelsen Referat: Jan og Ib har trukket sig fra Lokalråd. Ny konstituering: Suppleanterne Jeppe og Kasper træder ind i bestyrelsen. Jeppe bliver ny […]

Indstilling af kandidater til kulturpriser

Det er nu muligt at indstille kandidater til Silkeborg Kommunes Kulturpriser. Prisen bliver uddelt til en person, forening, institution etc. Der yder en særlig indsats for Silkeborg Kommunes kulturliv. Man […]

FJERNVARME TIL GJESSØ? – KORT OPDATERING

Se tidligere opslag på Gjessøs hjemmeside: https://gjesso.dk/borgermoede-om-fremtidens-varmeforsyning-i-gjessoe-udskydes/ Kommer der fjernvarme til Gjessø eller ej? – ja, det svar kan vi desværre ikke give endnu. Vi skrev for en måned siden, […]

SILKEBORG KOMMUNE – STRATEGISK ENERGIPLAN I HØRING

(HØRINGSFRIST 6. NOVEMBER) Silkeborg Kommune iværksatte for noget tid siden arbejdet med en strategisk energiplan – en plan, der skal være retningsgivende for, hvorledes vi i Silkeborg Kommune skal arbejde […]

SUNDHEDSPRISEN 2022 OG HANDICAPPRISEN 2022

Vi har fra Silkeborg Kommune modtaget følgende: Kære Lokalråd, Det er nu blevet tid til at indstille kandidater til både Sundhedsprisen 2022 og Handicapprisen 2022. Det er to selvstændige priser. […]